Thailand International Half Marathon 2019


วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)
เส้นทางวิ่งปิดถนน 100%
บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ขาออก)


จัดการแข่งขันโดย


Conducted By


 
 


Race Day 2018

 

Race Day 2017

 


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
๒. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
๔. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยโดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ
๕. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


ประเภทระยะทางการแข่งขัน

 
Project Image

HALF MARATHON

ระยะทาง 21.1 กม.
ปล่อยตัว เวลา 03.30 น.
Cut off 3.30 ชั่วโมง (07.00 น.)
ค่าสมัคร 800 บาท
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชายไม่เกิน 29 ปี/30-39/40-49/50-59/60 ปีขึ้นไป
หญิงไม่เกิน 29 ปี/30-39/40-49/50 ปีขึ้นไป
รับสมัครจำนวน 1,300 คน
บันทึกผลการแข่งขันด้วย Timing chips 

Project Image

MINI MARATHON

ระยะทาง 10.5 กม.
ปล่อยตัว เวลา 04.15 น.
Cut off 2 ชั่วโมง (06.15 AM)
ค่าสมัคร 500 บาท
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชายไม่เกิน 15 ปี/16-39/40-49/50-59/60 ปีขึ้นไป
หญิงไม่เกิน 15 ปี /16-39/40-49/50 ปีขึ้นไป
รับสมัครจำนวน 2,500 คน
บันทึกผลการแข่งขันด้วย Timing chips

Project Image

FUN RUN

ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัว เวลา 04.15 น.
ไม่ Cut off
ค่าสมัคร 500 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
รับสมัครจำนวน 1,200 คน
ไม่จับเวลาการแข่งขัน 
ถ้วยรางวัล/เงินรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เหรียญ/ใบประกาศ และอื่นๆ​

ITEMS/DISTANCE 21KM 10KM 5KM
ถ้วยพระราชทานฯ คนแรก ชาย/หญิง - -
ถ้วยรางวัล -
เงินรางวัลกลุ่มอายุ 1 - 5 1 - 3 -
เสื้อวิ่ง Running Shirt -
เสื้อคอกลม T-Shirt - -
Timing chip -
เหรียญผู้พิชิต
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศณียบัตร -
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งรายละเอียด เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
กลุ่มอายุ ชาย/หญิง
Mini Marathon
กลุ่มอายุ ชาย/หญิง
1 10,000 บาท 5,000 บาท
2 8,000 บาท 4,000 บาท
3 6,000 บาท 3,000 บาท
4 4,000 บาท -
5 2,000 บาท -
NOTE : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


ทุนการศึกษา
เด็กนักเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี
Mini Marathon 10.5 Km.

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง
1-5 4,000 บาท
6-10 3,000 บาท
11-15 2,000 บาท
16-20 1,000 บาท
หมายเหตุ :
นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับเฉพาะทุนการศึกษา (ไม่ต้องเสียภาษี) ไม่มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในกลุ่มอายุ เหมือนเช่นกลุ่มอายุอื่นๆ
* ฝ่ายจัดการแข่งขันขอยกเลิกถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล ในกลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับ 1-5 ของประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. เพราะถือว่าได้รับทุนการศึกษา 1-20 อันดับ ชาย/หญิง ที่มากกว่า

กำหนดวันรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

11 ธ.ค.


สมาคมธรรมศาสตร์

เวลา 10.00 - 18.00 น.
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถ.พระราม 4 หรือ ถ.สาทร ซอย 1
หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำหน้ายืนยันการสมัครสมบูรณ์บนเว็บไซต์ลงทะเบียน (ในมือถือ) หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชนในมือถือ หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนต่อเจ้าหน้าที่)
รายการนี้ มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท 
และต้องสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 10-15 พฤศจิกายน 2562 ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน

Tel : 086-391-8434, 097-095-8434

14 ธ.ค.


ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

เวลา 13.00 - 18.00 น.
ณ สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์ หน้าสวนหลวงพระราม 8
หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำหน้ายืนยันการสมัครสมบูรณ์บนเว็บไซต์ลงทะเบียน (ในมือถือ) หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชนในมือถือ หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน ต่อเจ้าหน้าที่)
รายการนี้ มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท 
และต้องสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 10-15 พฤศจิกายน 2562 ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน

Tel : 086-391-8434, 097-095-8434REGISTRATION FEES/ค่าสมัคร

DISTANCE 13 ส.ค.-31 ต.ค. 1-15 พ.ย. SLOTS
 HALF MARATHON 800 บาท 900 บาท 1,300
 MINI MARATHON 500 บาท 600 บาท 2,500
 FUN RUN 500 บาท 600 บาท 1,200
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express 65 บาท/คน - *สมัครก่อน 10 ต.ค.
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง)
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้ว Order การสมัครนั้น ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครไม่ควรจดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าระบบการรับสมัครพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร ก่อนที่การจะสมัครจะเรียบร้อย เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ไม่สามารถรับเอกสารนั้นได้ 

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งไปที่ E-mail : cs@JogAndJoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตรงนี้ อีเมลอื่นๆเจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด การแก้ไขปัญหาอาจ ไม่ทันเวลา

 

 สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


- เปิดรับสมัคร -
ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง


รายการนี้ มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท ต้องสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
การจัดส่ง จะเริ่มจัดส่ง 10-15 พฤศจิกายน 2562 ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน

โรงแรมที่พัก ใกล้สถานที่จัดงาน


Booking Hotel around the Rama 8 Bridge and  Khao San Road

โรงแรมที่พักใกล้สะพานพระราม 8 และ ย่านถนนข้าวสาร  สามารถเดินมาร่วมงานได้

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image


45 Nation Runners Joined Thailand International Half Marathon 2018

Albanian American Australian Austrian Belgian
Bolivian British Bulgarian Burmese Cameroonian
Canadian Chinese Croatian Danish Ethiopian
Filipino Finnish French German Icelander
Indian Indonesian Irish Israeli Italian
Japanese Kenyan Laotian Malaysian Maltese
New Zealander Norwegian Polish Russian Singaporean
South African South Korean Spanish Swedish Swiss
Taiwanese Thai Turkish Vietnamese Welsh